Ubezpieczenia grupowe na życie

Najbardziej popularną w Polsce formą ubezpieczenia grupowego jest grupowe ubezpieczenie na życie typu P. Ubezpieczającym jest tu pracodawca, który w imieniu pracowników uiszcza składkę ubezpieczeniową, która jest zazwyczaj jednakowa dla wszystkich pracowników i potrącana z ich pensji. W ramach tego ubezpieczenia oferowane są następujące świadczenia:

  • Świadczenie na wypadek śmierci pracownika
  • Trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
  • Na wypadek śmierci najbliższej osoby, np. współmałżonka
  • Narodziny ubezpieczonemu dziecka
  • Na wypadek kłopotów zdrowotnych wymagających fachowej opieki medycznej.

Wróć